เปิดรับการจอง คลินิกตา
มีการจองไปแล้ว 0 %
เปิดรับการจอง คลินิกกระดูกและข้อ
มีการจองไปแล้ว 0 %
เปิดรับการจอง คลินิกทันตกรรม
0 %
เปิดรับการจอง คลินิกหูคอจมูก
70% อยู่ในช่วงดำเนินการ
เปิดรับการจอง คลินิกผู้สูงอายุ
จองล่วงหน้า
เร็วๆนี้ คลินิกต่อไป
70% อยู่ในช่วงดำเนินการ