BIT DigitalFile (โปรแกรมจัดเก็บเอกสารดิจิตอล) 1.0
ทดสอบ : อาจาร์ย วรายุทธ ฤทธิ์นายม หรือ พี่เปา(ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ)
ราคา : 1500 บาท
ติดต่อ : natch2005@hotmail.com หรือ 081-618-618-9
     โปรแกรมจัดเก็บเอกสารดิจิตอล โปรแกรมเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา php และ javascript และมี MySql เป็นฐานข้อมูล มีความสามารถในการส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่เอกสารดิจิตอล ให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ทราบถึงข้อมูลภายในไฟล์เอกสารนั้นๆ โดยโปรแกรมจะเผยแพร่ในส่วน ของเอกสารที่ผู้ดูแลระบบจัดทำขึ้น เหมาะสำหรับ องค์กรที่ผู้บริหารจ่ายงานเป็นไฟล์เอกสาร หรือ อาจาร์ยให้เอกสารเพื่อให้นักศึกษาดาวโหลด หรือ อ่านข้อมูล
ความสามารถโดยสังเขป
ผู้ใช้งาน : แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ผู้ดูแลระบบ 2. ผู้ใช้งานทั่วไป
ระบบ : สามารถขึ้นใช้ได้ทั้ง internet และ เครือข่าย Lan
รายงาน : สามารถออกมาเป็น Excel และ Html
ความปลอดภัย : มีระบบล๊อกอิน (มีusername และ password ในการเข้าใช้ระบบ)

username และ password ที่ใช้ในการทดสอบระบบ
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ใช้งานทั่วไป
username : admin
username : ไม่ระบุ
password : admin
password : ไม่ระบุ


เมื่อกรอกข้อมูลการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วกรุณาโอนเงินตามราคาโปรแกรมมาที่
กสิกรไทย สาขาบางแค ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 034-2-44740-6 สุธีมนต์ มณีเชวง
เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว : แสกนหลักฐานการโอนเงินมาที่ natch2005@hotmail.com
หรือ โทรมาที่ 081-618-618-9

ชื่อผู้สั่งโปรแกรม :
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail ที่ให้ส่งโปรแกรมให้ :
ชื่อโปรแกรม :