ระบบห้องสมุดออนไลน์ บ้านไอทีดอทคอม

 

E - Labrary
www.BaanIT.com
บ้านไอทีดอทคอม
 ทีมงาน บ้านไอทีดอทคอม จัดทำและนำเสนอ
คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป...หนังสือดีมาใหม่ 10 เล่มล่าสุด!!!

ลำดับ
รหัส ISBN
ประเภทสื่อ
ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียน
1
0001
หนังสือ
   คอมพิวเตอร์กับการเติบโต
  51888
2
0002
หนังสือ
   เขียนโปรแกรมอย่างไรคือมืออาชีพ
  51889

   


ระบบห้องสมุด ออนไลน์ บ้านไอทีดอทคอม