ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ป่วย
รพ สุไหงโก-ลก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
 
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
 
   
กรณีเปิดผ่าน
web browser
 

กรณีเปิดผ่าน Line กลุ่ม
IT-HelpDesk
  New Version