http://www.facebook.com/BaanIT
Line ID : natch2005
Phone : 081-618-618-9

ได้รับตรารับรอง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
   ระบบ โปรเจค โปรแกรม PHP ฐานข้อมูล Msql
ขายโปรแกรม พร้อม Source Code


ขั้นตอนการรับโปรแกรม
1. เมื่อถูกใจโปรแกรมทำการ ลงทะเบียนโดยกดที่ BUY
2. กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรแกรม
3. ทำการชำระเงิน ตามธนาคารที่ระบุไว้
4. ทำการโทรหรือแสกนหลักฐาน มายัง natch2005@hotmail.com
5. รับโปรแกรมทันที

ยืนยัน! ขายโปรแกรมทั้ง Source Code
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*ไม่อนุญาติให้นำไปแจกจ่ายโดยไม่ได้รับการ
อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
โปรแกรมหนังสือเวียน
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
โปรแกรมข้อมูลคอมฯ
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Repair Online
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
โปรแกรมการอบรม
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
ร้านขายสินค้า
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 1000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
ขายสินค้าออนไลน์
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 500 บาท
ทดสอบโปรแกรม
โปรแกรมเจ้าหนี้การค้า
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 500 บาท
ทดสอบโปรแกรม
จัดเก็บเอกสารดิจิตอล
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 1500 บาท
ทดสอบโปรแกรม
รับทำระบบ โปรแกรม
ทดสอบ : ทีมงาน
ราคา : ลูกค้าเสนอ
จ้างทำระบบ
โปรแกรมจัดหางาน
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 1000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
โปรแกรมตู้ล๊อกเกอร์
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 500 บาท
ทดสอบโปรแกรม
โปรแกรมความเสี่ยง2
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 5000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
ตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 1500 บาท
ทดสอบโปรแกรม
ตรวจผลสอบ
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 500 บาท
ทดสอบโปรแกรม
NOD32
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 675 บาท
ทดสอบโปรแกรม
หน้าแรก google
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 1000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
เรียกคิว 1.0
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 1000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
บันทึกวันลา
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
เบิกพัสดุ
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
ห้องสมุดออนไลน์
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
จองรีสอร์ทออนไลน์
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 1500 บาท
ทดสอบโปรแกรม
จองห้องประชุม
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Shopping Cart
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Refer Online
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Customer DB
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Research DB
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Repair Online
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Booking Diag
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Regis Vaccine
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Db Indicators
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Db Person
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Supply Online
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Compla Online
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
Health Online
ทดสอบ : ผ่านการทดสอบ
ราคา : 2000 บาท
ทดสอบโปรแกรม
กำลังดำเนินการ
ทดสอบ : ยังไม่ทดสอบ
ราคา : ไม่ระบุ
ทดสอบโปรแกรม
กำลังดำเนินการ
ทดสอบ : ยังไม่ทดสอบ
ราคา : ไม่ระบุ
ทดสอบโปรแกรม
กำลังดำเนินการ
ทดสอบ : ยังไม่ทดสอบ
ราคา : ไม่ระบุ
ทดสอบโปรแกรม
กำลังดำเนินการ
ทดสอบ : ยังไม่ทดสอบ
ราคา : ไม่ระบุ
ทดสอบโปรแกรม
   บทความ ให้ความรู้และสอบถามปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม

 
Copyright © 2008 BaanIT.com All rights reserved Email : natch2005@hotmail.com
119/2 หมู่ที่11 ซอยเศรษฐกิจ22/15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0816186189 โทรสาร : 025711373 อีเมล์ : natch2005@hotmail.com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี เซอร์วิส Copyright © 2008 DuDee Service LTD., PART