หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

 เสร็จเรียบร้อย  กำลังดำเนินการ  ส่งต่อแผนกอื่น  ส่งบริษัทนอก  ซ่อมไม่ได้  รอการตอบรับ

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
21
  นาย พัชรินทร์ สุขศรีเมือง
 ธุรการ
2010-05-01 [0:56]
คอมพิวเตอร์ 
ขอติดตั้ง DVD ที่ห้อง ER เพราะจำเป็นที่ต้องใช้งานสื่อการสอนผ่าน DVD
ทำงานเสร็จเรียบร้อยไม่มีที่ติ 
22
  นาย มาตร คงดี
 ธุรการ
2010-05-01 [0:56]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องติดVirus -โปรแกรมงานล่ม ติดตั้งโปรแกรมงานใหม่
เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ 
23
  นาย พัชรินทร์ ตันสกุล
 ตึก ICU
2010-05-01 [0:56]
คอมพิวเตอร์ 
ติดไวรัสไม่สามารถใช้งานได้
ทำงานเสร็จเรียบร้อยไม่มีที่ติ 
24
  นาย พัชรินทร์ ตันสกุล
 ตึก ICU
2010-05-01 [0:56]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องสำรองไฟเก็บไฟไม่ได้ พอไฟดับประมาณ1 นาที เครื่องสำรองไฟก็ดับตาม
ทำงานเสร็จเรียบร้อยไม่มีที่ติ 
25
  นาย สุธี ตันสกุล
 ตึก ICU
2010-05-01 [0:56]
คอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากเครื่องนี้เป็น 2003 เปิดข้อมูลใน RUN ที่เป็น 2007ไม่ได้
ทำงานเสร็จเรียบร้อยไม่มีที่ติ 
26
  นาย แดง มีชัย
 ประกันสุขภาพ
2010-05-01 [0:56]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องไม่มี diver sound และช่อง disc เปิดเข้าเปิดออกไม่ได้ เครื่องช้ามาก
เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ 
27
  นาย วิวัช พัฒนา
 ศูนย์ข้อมูล
2010-05-01 [0:56]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่อง printer ที่ส่งเสริม กระดาษติด พริ้นส์ไม่ออก
ทำงานเสร็จเรียบร้อยไม่มีที่ติ 
28
  นาย พัชรินทร์ คงดี
 ธุรการ
2010-05-01 [0:56]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องติดVirus -โปรแกรมงานล่ม ติดตั้งโปรแกรมงานใหม่
ทำงานเสร็จเรียบร้อยไม่มีที่ติ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ บ้านไอทีดอทคอม
Computer Center - www.BaanIT.com
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ : Computer Repair BIT
ติดต่อสอบถาม : 08-1618-6189
Webmaster : นายสุธีมนต์ มณีเชวง,E-mail : natch2005@hotmail.com