หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | สถิติการแจ้งซ่อม | รายงานสรุปผลตามหัวข้อรายงาน | รายงานสรุปผลการแจ้งซ่อม
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

 เสร็จเรียบร้อย  กำลังดำเนินการ  ส่งต่อแผนกอื่น  ส่งบริษัทนอก  ซ่อมไม่ได้  รอการตอบรับ

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ บ้านไอทีดอทคอม
Computer Center - www.BaanIT.com
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ : Computer Repair BIT
ติดต่อสอบถาม : 08-1618-6189
Webmaster : นายสุธีมนต์ มณีเชวง,E-mail : natch2005@hotmail.com