เพิ่มรายการสินค้า
รหัส/บาร์โคด :
ชื่อสินค้า :
ราคาต้นทุน :
บาท
ราคาขาย :
บาท

แก้ไขรายการสินค้า
รหัส/บาร์โคด :
ชื่อสินค้า :
ราคาต้นทุน :
บาท
ราคาขาย :
บาท
  
รายการสินค้าทั้งหมด
รหัส/บาร์โคด
ชื่อสินค้า
ราคาต้นทุน
ราคาขาย
001
แชมพู
10
12
002
สบู่
5
7
003
ผงซักฟอก
20
25
No_Barcode
ไม่ระบุชื่อสินค้า
0
0