เแก้ไขสินค้าในคลังสินค้า
Barcode :
ชื่อสินค้า :
  ชิ้น
 
   
 
ใส่รหัสบาร์โคดเพื่อค้นหาครับ
รหัสบาร์โคด :
รายการสินค้าทั้งหมด
รหัส/บาร์โคด
ชื่อสินค้า
ราคาต้นทุน
ราคาขาย
จำนวนคงเหลือในคลังสินค้า
   
 
รายการสินค้าทั้งหมด
รหัส/บาร์โคด
ชื่อสินค้า
ราคาต้นทุน
ราคาขาย
จำนวนคงเหลือในคลังสินค้า
001
แชมพู
10
12
95
002
สบู่
5
7
99
003
ผงซักฟอก
20
25
111
No_Barcode
ไม่ระบุชื่อสินค้า
0
0
- - -