ข้อมูลสินค้า
บิลเลขที่ :
วันที่ :
Barcode :
*กรณีไม่มีข้อมูลสินค้า :
*ระบุราคา :
บาท
ราคาทั้งหมด
ชำระเงิน
เงินทอน
/ = ระบุจำนวนเงินกรณีไม่มี barcode
space
= คิดเงิน
รายการสินค้าทั้งหมด
รหัส/บาร์โคด
ชื่อสินค้า
จำนวน
ราคา
001
แชมพู
5
60
002
สบู่
1
7